آخرین شماره


شماره 3 سال 3
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته‌های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت ( DOI : 0)
( سعید آزادمنش - دکتر شهین ایروانی )
2 - تبیین ماهیت عمل تربیتی از منظر الگوی هدف ـ وسیله ( DOI : 0)
( محمد رضا مدنی فر - خسرو باقری )
3 - یادگیری بدنمند: نقد رویکرد عصب‌پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری ( DOI : 0)
( بیژن بابایی - بختيار شعباني وركي - طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی - علی مقیمی )
4 - پژوهشی در داستان‌های طنز ادب فارسی با نظر به مؤلفه‌های تفکر فلسفی ( DOI : 0)
( فاطمه عظمت مدار - دکتر یحیی قائدی )
5 - The Conceptual Analysis of “Tarbiat” in Persian and “Education” in English ( DOI : 0)
( دکتر طیبه توسلی )
6 - معرفی کتاب ( DOI : 0)
( رضا محمدی چابکی )