آخرین شماره


شماره 1 سال 5
بهار - تابستان 1399
دانلود فایل

1 - تأملی بر مضامین انتقادی در باب تعلیم و تربیت هگلی با نظر به پدیدارشناسی روح ( DOI : 0)
( سعید آزادمنش - خسرو باقری - میثم سفید خوش )
2 - تبیین و نقد انگاره های کودکی در سند برنامه پیش دبستانی ایران ( DOI : 0)
( نرگس سجادیه - رضوان اسامی - دکتر ابراهیم طلایی )
3 - الگوی تربیت‌اخلاقی‌ وظیفه‌گرا با تأکید بر رفتارهای نامطلوب در دیدگاه کانت (الگوی پیشگیرانه) ( DOI : 0)
( شهناز شهریاری نیسیانی - رضاعلی نوروزی )
4 - مطالعه تطبیقی استعاره تربیتی سفر در عرفان اسلامی و عرفان اومانیستی ( DOI : 0)
( رضا محمدی چابکی - دکتر فاطمه وجدانی - فاطمه سادات بیطرفان )
5 - خوانش چارلز تیلور از اصیل بودن و طرحی از دلالت های آن در تعریف معلم اصیل ( DOI : 0)
( مصطفی مرادی )
6 - خودشناسی در نظریه حیات‌ معقول علامه جعفری و دلالت های آن در تعیین عوامل، مراحل و اهداف تربیت ( DOI : 0)
( هدایت سیاوشی - ابوالفضل غفاری - حسین باغگلی - سید جواد قندیلی )
7 - معرفی کتاب ( DOI : 0)
( دکتر سعید ضرغامی )