• صفحه اصلی
  • یادگیری بدنمند: نقد رویکرد عصب‌پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970707164634 بازدید : 2548 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط