اخبار نشریه

اطلاعیه جدید نشریه مصوبه تاریخ 1399/04/30

اطلاعیه:  طبق مجوز دریافت شده از کمیسیون نشریات علمی کشور و مصوبه جدید هیات مدیره انجمن در تاریخ 1399/04/30 نویسندگان مقالات پذیرش شده ملزم هستند بابت هزینه‌های آماده‌سازی چاپ مقالات  ، مبلغ کل 5000000 ریال به شماره حساب  0143383636 نزد بانک تجارت، به نام انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران پرداخت و یا بصورت آنلاین پرداخت نمایند.

لذا ۱- هزینه بررسی اولیه مقاله:  ۱۰۰۰۰۰۰ریال

 

 ۲-  هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله : 4۰۰۰۰۰۰ ریال.

لطفا اسکن فیش واریزی به آدرس زیرارسال شود

pesi.anjoman@gmail.com

http://www.pesi.ir/fa/freeEpaymentConfirm.aspx درگاه پرداخت آنلاین الکترونیکی انجمن