اخبار نشریه

فراخوان ارسال معرفی کتاب نشریه علمی پژوهشی فلسفه تربیت

از استادان و پژو هشگران به همکاری در بخش معرفی کتاب نشریه علمی پژوهشی فلسفه تربیت دعوت بعمل می‌آید.
نکاتی درباره نگارش "مرور کتاب" 
معرفی و مرور کتاب‌های تخصصی تازه منتشر شده معمولاً یکی از بخش‌های جذاب و مفید مجلات پژوهشی است. این معرفی‌ها با ارائه نگاهی دقیق و نقادانه به ساختار و محتوای کتاب‌ها، علاوه بر رصد وضعیت انتشار آثار علمی در حیطه تخصصی مربوطه، موجب افزایش کیفیت آثار بعدی شده و راهنمای مناسبی برای پژوهشگران خواهد بود. برای نگارش این نوع مطالب توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود: 
- معرفی مختصر اطلاعات شناسنامه‌ای کتاب مانند عنوان، نام نویسندگان، نام مترجمان، سال انتشار، شماره نسخه، تعداد صفحات، نام ناشر، شماره بین‌المللی (ISBN) و موارد خاص‌تر (مانند نوع انتشار فیزیکی (قطع) یا الکترونیکی یا حتی قیمت و شمارگان). 
- معرفی نویسندگان یا مترجمان (برای آثار ترجمه شده) و حتی ناشر کتاب و مرور سوابق آنها و توضیح زمینه‌ها و جهت‌گیری‌های فکری غالبی که در کتاب مشهود است. 
- معرفی نقادانه ساختار کتاب با توجه به فهرست مطالب و حجم صفحات اختصاص یافته به هر بخش و میزان استفاده از تصاویر و نمودارها و جداول. 
- توضیح مختصری درباره محتوا و ایده‌های اصلی کتاب و نقادی نحوه ارائه موضوعات به‌لحاظ رعایت تقدم و تأخر مطالب و اشاره به کتاب‌هایی که مطالعه آنها قبل یا بعد از مطالعه این کتاب می‌تواند مفید باشد. 
- ارزیابی کیفیت ترجمه کتاب (برای آثار ترجمه شده) با استناد به شواهدی از متن. 
- بیان میزان اهمیت و ضرورت انتشار این کتاب با توجه به موارد مشابه یا خلأ علمی موجود و اشاره به سطح علمی کتاب و کاربردهای آموزشی یا پژوهشی آن. 
- توضیح کیفیت نگارش متن از دو منظر ادبی و علمی و در صورت نیاز، ارائه پیشنهاداتی برای افزایش کیفیت و رفع اغلاط احتمالی متن. 
در نهایت، مطالعه فصلنامه‌های «نقد کتاب» و « نگارش و پژوهش کتب دانشگاهی» به‌علاوه کتاب زیر می‌تواند راهنمای گسترده‌تری برای این کار باشد: 
هوپر، برد (1396). چگونه مرور کتاب بنویسیم؟ مرورنویسی برای مشاوره خوانندگان، (علیرضا شفیعی‌نسب، مترجم) تهران: ترجمان علوم انسانی.