• راهنماي تدوين مقاله

   راهنمای نویسندگان و پذیرش مقاله

  از نویسندگان محترم تقاضا می­شود در تدوین و ارسال مقاله نکات زیر را به دقت در نظر داشته باشند، تنها مقاله­ای که از این ویژگی­­ها برخوردار باشد قابل بررسی خواهد بود:

  1. دارای عنوان، چكيدۀ فارسي، كليدواژه‌ها، مقدّمه، ساختار اصلی، نتيجه‌، فهرست منابع و چكيدۀ انگليسي باشد.

  2.حاصل پژوهشی بدیع بوده، قبلاً منتشر نشده و نویسنده متعهد به نشر آن درجای دیگر نباشد، همچنین همزمان به مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

  3.حجم مقاله از 20صفحه (7000 کلمه) بیشتر نباشد.

  4.چكيدۀ فارسي و انگليسی 300 - 250 کلمه باشد.

  5.طبق الگوي موجود در سايت انجمن بارگذاری شود. در محيط Word، با تعداد7000کلمه با اندازه فونت 14 و رسم الخط  Bzarتايپ شود. چكيده، پانویس و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. رسم الخط انگلیسی Times New Romanو اندازه فونت 11 باشد.

  6.ارجاعات درون متن، ارجاعات توضیحی و فهرست منابع مطابق با فرمت APA  نسخه 6 تنظیم شود.

  7.مقاله بدون نام نویسنده/گان به دبیرخانه مجله ارسال شود.

  8.نويسنده/گان لازم است در فایلی جداگانه عنوان مقاله، ذكر كامل نام و نام خانوادگي، رتبۀ علمي، آدرس، شمارۀ تلفن و نشانی ­الكترونيكي خود را به دبیرخانه مجله ارسال کنند.

  9.قبل از ارسال مقاله لازم است نویسنده/گان تعهدنامه رعایت موازین اخلاقی پژوهش را به صورت الکترونیکی امضا نمایند. 

  اطلاعات لازم:

  1.چنانچه مقاله‌اي چند نويسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مكاتبات و مسئوليت مقاله با نويسندۀ مسئول است. درج نشانی الكترونيك در پايين صفحۀ اصلي مقاله فقط به نويسندۀ مسئول اختصاص دارد.

  2.ترتیب درج مقالات در مجلّه با تشخیص سردبیر و با نظر به محتوای مقاله انجام می­شود.

  3.مسئوليت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمي و حقوقي به عهدۀ نويسنده است.

  4.حق ردّ يا قبول و نيز ويراستاري مقاله‌ براي مجلّه محفوظ است و مقاله‌هاي دريافتي بازگردانده نخواهند شد.

  5.تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هیئت تحریریّۀ مجلّه است.

  6.نقل و اقتباس از مقاله‌هاي مجلّه با ذكر مأخذ آزاد است. 

  شیوه‌نامه استناددهی اِی پی اِی (ویرایش 6)

  مقدمه

   

  استناددهی درون متنی و پایانی در پژوهش‌های آکادمیک اهمیت زیادی دارد و رعایت استانداردهای موجود در هر شیوه استناددهی و دقت در اعمال آن می‌تواند اعتبار گزارش پژوهش را افزون کند. برای تسهیل این امر، شیوه‌نامه‌های مختلفی تهیه گردیده است که نحوه استناد انواع منابع اطلاعاتی را تعیین کرده‌اند.

  علاوه بر اعمال این شیوه‌نامه به صورت دستی، نرم‌افزارهایی نیز برای ساماندهی منابع و سهولت استفاده از این منابع عرضه گردیده است که یکی از خدمات چنین نرم‌افزارهایی وارد کردن استناد درون متنی و برون متنی است. از جمله این نرم‌افزارهای می‌توان به «Endnote» اشاره نمود. به ویژه در بهره‌گیری از منابع غیرفارسی که با نرم‌افزارهای مذکور سازگاری دارند، توصیه می‌شود در سامان دادن به استنادها از این نرم‌افزارها استفاده شود.

  با این حال پژوهشگران به هر دلیلی ممکن است بخواهند که به طور دستی استنادها را در گزارش‌های خود اعمال نمایند. مجموعه حاضر تلاش نموده تا شیوه استناد به پرکاربردترین منابع اطلاعاتی را بر اساس «اِی پی اِی - نسخه 6» با ارائه مثال‌هایی معرفی نماید. امیدواریم که این مجموعه بتواند یاری‌گر شما پژوهشگران باشد.

  لازم به ذکر است که در هر بخش، در کادر قهوه‌ای شیوه استناد فارسی و انگلیسی اشاره شده است. متن‌های قرمز رنگ بسته به منابع مورد استفاده، تغییر می‌کند و بخش‌های مشکی، جزو ثابت استناددهی مذکور هستند.

  الف) استناد درون متنی

  در شیوه «ای پی ای»، به طور کلی استناددهی در درون متن بدین صورت ذکر می‌گردد:

   

  (نام نویسنده یا نویسندگان، سال، ص: شماره صفحه‌)

   

  (نام نویسنده یا نویسندگان، سال، صص: شماره صفحات‌)

   

   

   

  مثال‌ها:

  استناد درون متنی با یک نویسنده:

  • اخلاق علمی مجموعه‌ای از آداب و اصول اخلاقی است که قرار است توسط تمام اعضاء یک جامعه علمی در فرآیند استفاده، تولید و نشر دانش رعایت شود (صادقی، 1392، ص: 5).

  استناد درون متنی با چند نویسنده:

  • اخلاق علمی مجموعه‌ای از آداب و اصول اخلاقی است که قرار است توسط تمام اعضاء یک جامعه علمی در فرآیند استفاده، تولید و نشر دانش رعایت شود (صادقی، حسنی و محمدی، 1392، ص: 5).

  استناد درون متنی به بیش از یک صفحه:

  • اخلاق علمی مجموعه‌ای از آداب و اصول اخلاقی است که قرار است توسط تمام اعضاء یک جامعه علمی در فرآیند استفاده، تولید و نشر دانش رعایت شود (صادقی، حسنی و محمدی، 1392، صص: 5-12).

  استناد درون متنی به نقل از یک منبع:

  • اخلاق علمی مجموعه‌ای از آداب و اصول اخلاقی است که قرار است توسط تمام اعضاء یک جامعه علمی در فرآیند استفاده، تولید و نشر دانش رعایت شود (صادقی، حسنی و محمدی، 1392، صص: 5-12 به نقل از محمدی، 1393، ص: 102).

   

  نکته: تا هفت نویسنده، باید اسامی همه ذکر شود. هنگامی که هشت نویسنده و بیشتر شد، شش نویسنده اول را به حالت معمولی استناد داده و سپس سه نقطه و در نهایت نویسنده آخر را یادداشت می‌کنیم.

   

  ب) استناد پایان متنی (بخش منابع)

   

  در این بخش الگوی استناد پایان متنی موارد پرکاربرد مبتنی بر شیوه «ای پی ای (ویرایش ششم)» معرفی شده‌اند، از جمله: «کتاب، بخشی از کتاب، مقاله مجلات، مقاله ارائه شده در همایش (منتشر نشده)، پایان‌نامه و رساله».

   

  استناد به کتـاب

   

   

  نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب (نام و نام خانوادگی مترجم، مترجم؛ نام و نام خانوادگی ویراستار، ویراستار؛ جلد: شماره جلد). مکان انتشار: ناشر.

   

  مثال‌ها:

  • هرست، پل؛ وايت، پاتريسيا (1381). فلسفه آموزش و پرورش: موضوعات اصلي در سنت تحليلي (بختيار شعباني وركي و شجاع رضوي، مترجمان). مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.
  • پوپر، کارل ریموند (1388). منطق اکتشاف علمی (سید حسین کمالی، مترجم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • باقری، خسرو؛ توسلی، طیبه؛ سجادیه، نرگس (1389). رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  • شورت، ادموند. سی (1387). روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی (محمود مهرمحمدی و همکاران، مترجمان). تهران: انتشارات سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
  • شورای عالی آموزش و پرورش (1390). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش.

   

  Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title Book (Translator, Trans. Editor, Ed. Edition ed. Vol. Volume). Place Published: Publisher.

   

  Examples:

  • Pring, R. (2004). The philosophy of education. Bloomsbury Publishing.
  • Craig, E. (1998). Routledge encyclopedia of philosophy: Questions to sociobiology (Vol. 8). Taylor & Francis.
  • Somit, A., & Peterson, S. A. (2003). Human nature and public policy: An evolutionary approach: Palgrave Macmillan.
  • Langford, G., & O'Connor, D. J. (2010). New essays in the philosophy of education (International Library of the Philosophy of Education Volume 13). NewYork: Routledge.

   

  استناد به بخشی از کتاب

   

   

  نام خانوادگی، نام (سال). عنوان بخش یا فصل مربوطه (نام و نام خانوادگی مترجم، مترجم). در نام و نام خانوادگی ویراستار (ویراستار)، عنوان کتاب (ویرایش شماره ویرایش، جلد. شماره جلد، صص: صفحه شروع بخش – صفحه پایان فصل). مکان انتشار: ناشر.

   

  مثال‌ها:

  • فریور، رویا؛ معتمدی، آرین (1381). توکسوپلاسموزیس. در نوید ایمانیان (ویراستار)، بیماری‌های مادرزادی در نوزادان (صص. 561-678). مشهد: دانش نوین.
  • بهمنی، ارژنگ (1382). معادلات چندمجهولی. در دایره المعارف ریاضیات (ویرایش 2، ج. 2، صص. 55-75). تهران: اقلیدس.
  • زاهدی، شمس السادات؛ الوانی، مهدی؛ فقیهی، ابوالحسن (1376). فرهنگ جامع مدیریت. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

   

  Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title (Translator, Trans.). In Editor (Ed.), Book Title (Edition ed., Vol. Volume, pp. Pages). Place Published: Publisher.

   

  Examples:

  • Smart, P. (1973). The concept of indoctrination. In G. Langford & D. J. O’Connor (Eds.), New Essays in the Philosophy of Education. (pp. 25-35). London and Boston: Routledge & Kegan Paul.
  • Soltis, J. F. (1998). perspectives on philosophy of education. In P. H. Hirst & J. White (Eds.), Philosophy of Education: Major Themes in the Analytic Tradition (Vol. 1, pp.196-203). London and New York: Roultedge.

   

   

   

  مثال‌های دیگر:

   

  Book, one author

  • McKibben, B. (1992). The age of missing information. New York, NY: Random House.

  Book, multiple authors

  • Larson, G. W., Ellis, D. C., & Rivers, P. C. (1984). Essentials of chemical dependency counseling. New York, NY: Columbia University Press.

  Edited book (editor in place of author)

  • Inness, S. A. (Ed.). (1998). Delinquents and debutantes: Twentieth-century American girls’ cultures. New York, NY: New York University Press.

  Edited book, multiple authors (editor in place of authors)

  • Moriarty, L. J., & Carter, D. L. (Eds.). (1998). Criminal justice technology in the 21st century. Springfield, IL: Charles C. Thomas.

  Book, subsequent edition (2nd, 3rd, etc.)

  • Lemay, L. (1997). Teach yourself web publishing (4th ed.). Indianapolis, IN: Sams.net.

  Article or chapter in an edited book

  • Hartley, J. T., Harker J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions. In L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association.

  Entry in an encyclopedia

  • Moore, C. (1991). Mass spectrometry. In Encyclopedia of chemical technology (4th ed., Vol. 15, pp. 1071-1094). New York, NY: Wiley.
  • Lindgren, H. C. (1994). Stereotyping. In Encyclopedia of psychology (Vol. 3, pp. 468-469). New York, NY: Wiley.

   

  مقاله مجله

   

   

  نام خانوادگی-1، نام-1؛ نام خانوادگی-2، نام-2؛ نام خانوادگی-3، نام-3 (سال). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره مجله(شماره مجله)، صفحه شروع مقاله - صفحه پایان مقاله.

   

  مثال‌ها:

  • شعباني وركي، بختیار؛ باغگلی، حسین؛ قلی زاده، عالی؛ خالق خواه، علی (1391). طبقه‌بندی مغالطه‌های اسکات و پژوهش‌های تربیتی در ایران: ارزیابی روش‌شناختی پژوهش‌های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران در سال‌های 85-1381. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، 1(1)، 120-150.

   

  Author, A. A. & Author, B. B. (Year). Title of article. Journal title, Volume(Issue), Pages. doi: DOI

   

  Examples:

  • White, J. (2010). Elusive rivalry? Conceptions of the philosophy of education. Ethics and Education, 5(2), 135-145.
  • White, J. (2003). Five critical stances towards liberal philosophy of education in Britain. Journal of Philosophy of Education, 37(1), 147-184.
  • Smith, J., Smith, B., & Smith, H. (2011). Agency and female teachers' career decisions: A life history study of 40 women. Educational Management Administration & Leadership, 39(1), 7-24. doi:10.1177/1741143210383900

   

   

   

  مقاله ارائه شده در همایش (منتشر نشده)

   

   

  نام خانوادگی، نام (سال همایش). عنوان مقاله. ارائه شده در نام همایش، مکان همایش.

   

  مثال‌ها:

  • علم‌الهدی، جمیله (1392). چالش عقلانیت در نظام آموزش رسمی. ارائه شده در چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

   

  Author, A. A. (Year). Title. Paper presented at the Conference Name, Conference Location.

   

  Examples:

  • Terzi, L. (2012). The value of philosophy for educational policy: Ideal theory, educational principles, and policy-making. Paper presented at the Annual Conference Philosophy of Education Society of Great Britain- 2012, Oxford.

   

  پایان نامه/ رساله

   

   

  نام خانوادگی، نام (سال). عنوان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری)، نام دانشگاه، شهر.

   

  مثال‌ها:

  • آزادمنش، سعید (1393). تبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل و اهداف "تربیت" اخلاقی کودک بر اساس آن. (پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت). دانشگاه تهران، تهران.
  • قاسمی پویا، اقبال (1369). پیدایش و گسترش مدارس جدید در دوره قاجار. (رساله دکتری فلسفه تعلیم و تربیت). دانشگاه تهران، تهران.

   

  Author, A. A. (Year). Title. (Degree Thesis Type). University, Place.

   

  Examples:

  • Fyle, C. O. (2009). The effect of field dependant - independent style awareness on learning strategies and outcomes in an instructional hypermedia module. (Doctoral Dissertation). Florida State University, Florida, FA.
  • Beck, W. C. R. (1973). R.S. Peters' work assessed in a new schema for analysis of the concept of education. (Master of Arts (Education)). Simon Fraser University.