جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980720192843 بررسی تطبیقی زمینه‌های ادبی شکل‌گیری پایدیا در یونان باستان و آموزه‌های حکمی و تربیتی در ایران باستان: با تاکید بر حماسه‌های ایلیاد و اودیسه و شاهنامه
فریده داودی مقدم
محمد حسن میرزا محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)