آخرین شماره


شماره 1 سال 1
پاییز - زمستان 1395
دانلود فایل

1 - جایگاه زیبایی‌شناسی در تعالی تربیت دینی ( DOI : 0)
( حکیمه السادات شریف زاده - ناصر تسلیمیان - دکتر محمدعلی جوادی بورا )
2 - فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد ( DOI : 0)
( افسانه عبدلی - بختیار شعبانی ورکی - طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی - دکتر محمدرضا آهنچیان )
3 - تبیین «استقلال اخلاقی» به‌عنوان یک هدف تربیتی (با تأکید بر آرای کانت و پیترز) ( DOI : 0)
( طاهره بهمنی - دکترمسعود صفایی مقدم - دکتر محمد جعفر پاک سرشت - دکترسید منصور مرعشی )
4 - ایمان، شک و تربیت دینی ( DOI : 0)
( محمد رضا مدنی فر )
5 - زیرساخت های مفهومی دوران کودکی در تطور تاریخ: به‌سوی مفهوم پردازی اسلامی از کودکی ( DOI : 0)
( دکتر نرگس سجادیه - سعید آزادمنش )
6 - آسیب‌شناسی گفتمان تربیت دینی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( شقایق نیک نشان - دکتر محمد جعفر پاک سرشت - دکتر محمد جواد لیاقت دار )