آخرین شماره


شماره 1 سال 3
بهار - تابستان 1397
دانلود فایل

1 - مناسبت انسان‌شناختی نظریه بیلدونگ با ایده دانشگاه در اندیشه ویلهلم فون هومبُلت ( DOI : 0)
( احمد بنی اسدی - سید مهدی سجادی - خسرو باقری - میثم سفید خوش )
2 - تبیین دوران کودکی در رویکرد برساخت‌گرایی اجتماعی (تحلیلی واسازانه درباره دوران کودکی) ( DOI : 0)
( رضا شیخه - مسعود صفایی مقدم - محمد جعفر پاک سرشت - دکتر سیدمنصور مرعشی )
3 - ایدئالیسم افلاطونی به‌مثابه منطق کشف ایده‌ها و پیامدهای آن در تربیت ( DOI : 0)
( مجتبی پورکریمی هاوشکی - رسول اسکندری - مراد یاری دهنوی )
4 - فرهنگ، تربیت و امکانهای تحقق نیافته ( DOI : 0)
( الهام زارع - محمد حسن کریمی )
5 - واکاوی گفتمان تاریخی تولد مدرسه مدرن از منظر مناسبات قدرت پیرامون زندگی کودکان ( DOI : 0)
( مرضیه عالی )
6 - ماهیت و قلمرو مسئولیت انسان از دیدگاه سارتر و رویکرد اسلامی عمل ( DOI : 0)
( سعید آزادمنش )
7 - معرفی کتاب ( DOI : 0)
( رمضان برخورداری )
8 - تبیینی روش‌شناختی از فرآیند تحلیل مفهومی در فلسفه تربیت با رویکرد اسلامی بر اساس نظریه ادراكات اعتباری علامه طباطبایی (ره) ( DOI : 0)
( سارا حنيفه زاده - دکتر علیرضا صادق زاده قمصری - احد فرامرز قراملكي - دکتر محسن ایمانی نائینی )
9 - الگوی تربیت اخلاقی فایده‌گرا با تأکید بر رفتارهای نامطلوب در دیدگاه میل (الگوی پیشگیرانه) ( DOI : 0)
( شهناز شهریاری نیسیانی - رضاعلی نوروزی - محمد مشکات )
10 - بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و «برنامه فلسفه برای کودکان» ( DOI : 0)
( معصومه رمضانی فینی - خسرو باقری نوع پرست - یحیی قائدی )
11 - جایگاه آموزش‌‌های آنلاین در پرورش مسئولیت‌پذیری اخلاقی با تأکید بر نظریه‌ فلسفی‌ کنش‌گر-شبکه ( DOI : 0)
( امیر مرادی - دکتر سعید ضرغامی )
12 - بررسی تطبیقی زمینه‌های ادبی شکل‌گیری پایدیا در یونان باستان و آموزه‌های حکمی و تربیتی در ایران باستان: با تاکید بر حماسه‌های ایلیاد و اودیسه و شاهنامه ( DOI : 0)
( محمد حسن میرزا محمدی - فریده داودی مقدم )
13 - خودپیروی اخلاقی از منظر اخلاق اصالت تیلور و تبیین ملاحظات آن در تربیت ( DOI : 0)
( مرضیه عالی - محمد روانبخش )
14 - تعلیم و تربیت، خودآگاهی و عمل اجتماعی؛ بیلدونگ به‌مثابه مفهومی نوهگلی ( DOI : 0)
( سعید آزادمنش )