آخرین شماره


شماره 2 سال 2
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - صورت‌ بندی فلسفه تعلیم و تربیت ضمنی در فرهنگ ایران باستان ( DOI : 0)
( دکتر سمانه خلیلی - خسرو باقری )
2 - رويكرد شناختی به تربیت دینی ( DOI : 0)
( دکتر محمود تلخابی )
3 - رویکرد شخص‌گرا به تربیت اخلاقی و اهداف آن ( DOI : 0)
( ادریس اسلامی )
4 - بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادی ( DOI : 0)
( مجتبی همتی فر همتی فر )
5 - بررسی انتقادی مدل تربیت اخلاقی تلفیقی مبتنی بر ایده «خبرگی اخلاقی» ( DOI : 0)
( دکتر فاطمه وجدانی )
6 - تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته‌های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت ( DOI : 0)
( سعید آزادمنش - دکتر شهین ایروانی )
7 - تبیین ماهیت عمل تربیتی از منظر الگوی هدف ـ وسیله ( DOI : 0)
( محمد رضا مدنی فر - خسرو باقری )
8 - یادگیری بدنمند: نقد رویکرد عصب‌پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری ( DOI : 0)
( بیژن بابایی - بختيار شعباني وركي - طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی - علی مقیمی )
9 - پژوهشی در داستان‌های طنز ادب فارسی با نظر به مؤلفه‌های تفکر فلسفی ( DOI : 0)
( فاطمه عظمت مدار - یحیی قائدی )
10 - The Conceptual Analysis of “Tarbiat” in Persian and “Education” in English ( DOI : 0)
( دکتر طیبه توسلی )
11 - معرفی کتاب ( DOI : 0)
( رضا محمدی چابکی )