اخبار نشریه

فراخوان ارسال مقاله

فراخوان ارسال مقاله نشریه فلسفه تربیت انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 

 

نشریه فلسفه تربیت از کلیه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان دعوت  به ارسال مقالات صرفاً علمی- پژوهشی  که با رسالت و اهداف  نشریه مطابقت دارد، می کند. از محققان و نویسندگان محترم درخواست می شود که مقالات خود را طبق فرمت نگارش مقاله  در سایت آماده کرده و به نشانی http://pesi.saminatech.ir/default.aspx ارسال نمایند.

قابل ذکر است که اعلام نتیجه اولیه داوری مقالات در اسرع وقت  خواهد بود.