آرشیو خبر


1 اطلاعیه جدید برای آن دسته از اعضای انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
2 اطلاعیه جدید نشریه مصوبه تاریخ 1399/04/30
3 فراخوان ارسال معرفی کتاب نشریه علمی پژوهشی فلسفه تربیت
4 نمایه شدن دو فصلنامه فلسفه تربیت در isc‎
5 چاپ شماره جدید مقالات دوفصلنامه فلسفه تربیت
6 اعطای رتبه علمی پژوهشی نشریه فلسفه تربیت
7 فراخوان ارسال مقاله
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 7 ( از 7 رکورد)