اهداف و چشم انداز


ضرورت انتشار

در هر جامعه ­ای فعالیت­ های جاری در تعلیم و تربیت، به نحوی، بر بنیادهای فلسفی استوار است. توجه به دیدگاه های فلسفی، يكي از گام­ هاي اساسی براي طراحي، بازنگري و يافتن جهت ­گيري­هاي كلي برنامه­ های تربیتی است. تحليل­ ها و ارزيابي­ های فلسفی، در تعيين وضعيت موجود، چالش­ ها و چشم­ اندازها نقشي بي بديل دارند. توجه به دیدگاه های فلسفی که پایه­ های فعالیت­ های تعلیم و تربیت به حساب می­ آیند، به گونه­ های مختلف صورت می­پذیرد. فلسفه­ ورزی می­ تواند به معنای فراهم آوردن زمینه­ های نظری برای فعالیت ­های تعلیم و تربیت باشد یا به عکس، استنباط دلالت­ از منظومه­ های نظری برای تعلیم و تربیت را هدف قرار دهد، و یا معطوف به تحلیل تلاش های صورت گرفته یا تحلیل زبان اندیشمندان یا افراد عادی جامعه پیرامون مسائل تعلیم و تربیت باشد. همه این گونه­ های فلسفه ­ورزی می­ توانند برای دست­ اندرکاران و اندیشه­ ورزان عرصه تعلیم و تربیت ثمربخش باشند. به علاوه، از این دست فعالیت­ های فکری انتظار می­ رود که راهی به سوی اصلاح نظام تعلیم و تربیت کشور نیز بگشایند. مجله "نظریه­ های فلسفه تربیت" در پاسخ به چنین ضرورت­ هایی انتشار می­یابد.

اهداف

بر اساس آنچه گذشت، این مجله در پی دست یافتن به اهداف زیر است:

.     فراهم آوردن روشن­ بینی در باب فلسفه نظری تعلیم و تربیت

.    انتشار دیدگاه­ های فلسفی در حوزه نظر و عمل تعلیم و تربیت

.    انتشار نتایج پژوهش ­های فلسفی- تاریخی در باره تعلیم و تربیت ایران و جهان. 

محورهای تخصصی 

   پژوهش­های فلسفی در:

1. تاریخ و ماهیت رشته فلسفه تعلیم و تربیت

· سوابق رشته فلسفه تعلیم و تربیت در مراکز علمی ایران و جهان

· وضعیت فعلی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در مراکز علمی ایران و جهان

2. مکاتب و رویکردهای فلسفه تعلیم و تربیت قدیم و جدید

· مکاتب و رویکردهای فلسفه تعلیم و تربیت مغرب زمین در گذشته و حال

· مکاتب و رویکردهای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در گذشته و حال

3. تاریخ اندیشه و عمل تربیتی (سیاست­ها، برنامه­ ها، اقدامات....)

· سیر تحول اندیشه­ ها و عملکردهای تربیتی در مراکز آموزشی رسمی و غیر رسمی

· سیر تحول اندیشه­ ها و عملکردهای تربیتی در مراکز آموزشی ایران و سایر کشورهای جهان

4.  مفاهیم، گزاره­ها و نظریه­ های تربیتی

· ارائه انواع تحلیلهای منطقی و زبانی از مفاهیم تربیتی

· ارائه انواع تحلیلهای منطقی و زبانی از گزاره­های تربیتی

5.  آراء مربیان و فیلسوفان تربیتی

· بررسی و نقد آراء فیلسوفان  تربیتی

· بررسی جنبه کاربردی آراء فیلسوفان و مربیان تربیتی در مراکز علمی و آموزشگاهی

6. روش شناسی پژوهش های تربیتی

· بررسی روشهای پژوهش کمی و کیفی در فلسفه تعلیم و تربیت

· بکارگیری روشهای تاریخی، تطبیقی، منطقی و... در فلسفه تعلیم و تربیت

7. انواع تربیت

· توضیح مبانی علمی و فلسفی انواع تربیت­های دینی، اخلاقی، اجتماعی و ....

· بررسی و نقد انواع تربیت­ در مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی ایران و سایر کشورهای جهان

8. مسائل تعلیم و تربیت ایران و جهان

· شناخت و معرفی مشکلات آموزشی و تربیتی ایران و سایر کشورهای جهان

· ارائه راهکارهای ممکن برای حل مشکلات آموزشی و تربیتی ایران و سایر کشورهای جهان

9. برنامه درسی و آموزش در رشته­ های گوناگون

·  پیوند فلسفه تعلیم و تربیت با برنامه درسی و متون درسی

· پیوند فلسفه تعلیم و تربیت با رشته­ های گوناگون آموزشی (تاریخ، اخلاق، ریاضیات.....)

انواع مقالات

·   مقالات برآمده از پژوهش ­های اصیل در موضوعات فلسفه تعلیم و تربیت

· مقالات مروری شامل مرور و نظام ­بخشی به مطالعات انجام شده در مباحث فلسفه تعلیم و تربیت

مخاطبان

.   اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در تعلیم و تربیت

.   پژوهشگران مسائل تعلیم و تربیت

.  دانشجویان، معلمان و دست ­اندرکاران حوزه ­های تعلیم و تربیت و عرصه­ های وابسته