فهرست مقالات


شماره 3 سال 3 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970707164630 تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته‌های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت
سعید آزادمنش
دکتر شهین ایروانی
2 13970707164632 تبیین ماهیت عمل تربیتی از منظر الگوی هدف ـ وسیله
محمد رضا مدنی فر
خسرو باقری
3 13970707164634 یادگیری بدنمند: نقد رویکرد عصب‌پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری
بیژن بابایی
بختيار شعباني وركي
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
علی مقیمی
4 13970707164637 پژوهشی در داستان‌های طنز ادب فارسی با نظر به مؤلفه‌های تفکر فلسفی
فاطمه عظمت مدار
دکتر یحیی قائدی
5 13970707164638 The Conceptual Analysis of “Tarbiat” in Persian and “Education” in English
دکتر طیبه توسلی
6 13970707164639 معرفی کتاب
رضا محمدی چابکی
7 13970917166034 واکاوی گفتمان تاریخی تولد مدرسه مدرن از منظر مناسبات قدرت پیرامون زندگی کودکان
مرضیه عالی

شماره 1 سال 1 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139507271549193654 جایگاه زیبایی‌شناسی در تعالی تربیت دینی
دکتر حکیمه السادات شریف زاده
ناصر تسلیمیان
دکتر محمدعلی جوادی بورا
2 139507271557333655 فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد
افسانه عبدلی
دکتر بختیار شعبانی ورکی
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
دکتر محمدرضا آهنچیان
3 13950727166143656 تبیین «استقلال اخلاقی» به‌عنوان یک هدف تربیتی (با تأکید بر آرای کانت و پیترز)
طاهره بهمنی
دکترمسعود صفایی مقدم
دکتر محمد جعفر پاک سرشت
دکترسید منصور مرعشی
4 139507271611543657 ایمان، شک و تربیت دینی
محمد رضا مدنی فر
5 139507271618483658 زیرساخت های مفهومی دوران کودکی در تطور تاریخ: به‌سوی مفهوم پردازی اسلامی از کودکی
دکتر نرگس سجادیه
سعید آزادمنش
6 139507271623423659 آسیب‌شناسی گفتمان تربیت دینی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران
شقایق نیک نشان
دکتر محمد جعفر پاک سرشت
دکتر محمد جواد لیاقت دار
7 139608041642458731 صورت‌ بندی فلسفه تعلیم و تربیت ضمنی در فرهنگ ایران باستان
دکتر سمانه خلیلی
خسرو باقری
8 139608041841128735 رويكرد شناختی به تربیت دینی
دکتر محمود تلخابی
9 139608042017408738 رویکرد شخص‌گرا به تربیت اخلاقی و اهداف آن
ادریس اسلامی
10 139608042023168739 بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادی
مجتبی همتی فر همتی فر
دکتر طاهره جاویدی کلاته
11 139608042029378740 بررسی انتقادی مدل تربیت اخلاقی تلفیقی مبتنی بر ایده «خبرگی اخلاقی»
دکتر فاطمه وجدانی

شماره 2 سال 1 بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139507271549193654 جایگاه زیبایی‌شناسی در تعالی تربیت دینی
دکتر حکیمه السادات شریف زاده
ناصر تسلیمیان
دکتر محمدعلی جوادی بورا
2 139507271557333655 فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد
افسانه عبدلی
دکتر بختیار شعبانی ورکی
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
دکتر محمدرضا آهنچیان
3 13950727166143656 تبیین «استقلال اخلاقی» به‌عنوان یک هدف تربیتی (با تأکید بر آرای کانت و پیترز)
طاهره بهمنی
دکترمسعود صفایی مقدم
دکتر محمد جعفر پاک سرشت
دکترسید منصور مرعشی
4 139507271611543657 ایمان، شک و تربیت دینی
محمد رضا مدنی فر
5 139507271618483658 زیرساخت های مفهومی دوران کودکی در تطور تاریخ: به‌سوی مفهوم پردازی اسلامی از کودکی
دکتر نرگس سجادیه
سعید آزادمنش
6 139507271623423659 آسیب‌شناسی گفتمان تربیت دینی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران
شقایق نیک نشان
دکتر محمد جعفر پاک سرشت
دکتر محمد جواد لیاقت دار
7 139608041642458731 صورت‌ بندی فلسفه تعلیم و تربیت ضمنی در فرهنگ ایران باستان
دکتر سمانه خلیلی
خسرو باقری
8 139608041841128735 رويكرد شناختی به تربیت دینی
دکتر محمود تلخابی
9 139608042017408738 رویکرد شخص‌گرا به تربیت اخلاقی و اهداف آن
ادریس اسلامی
10 139608042023168739 بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادی
مجتبی همتی فر همتی فر
دکتر طاهره جاویدی کلاته
11 139608042029378740 بررسی انتقادی مدل تربیت اخلاقی تلفیقی مبتنی بر ایده «خبرگی اخلاقی»
دکتر فاطمه وجدانی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)