مقاله


کد مقاله : 13990516248779

عنوان مقاله : پژوهش در باب تجربه زیسته: علم انسانی برای پداگوژی حساس به عمل (مکس فان‌منن )

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 190

فایل های مقاله : 370 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رمضان برخورداری ramazanbarkhordari@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

.