مقاله


کد مقاله : 13970707164639

عنوان مقاله : معرفی کتاب

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 3 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 267

فایل های مقاله : 365 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا محمدی چابکی rmrahy@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

.